Albert Bonniers Förlag, 2024-05-13

FRIHET – Angela Merkels politiska memoarer

Den 26 november 2024 publicerar Albert Bonniers Förlag Angela Merkels med stor spänning emotsedda memoarer.
FRIHET. Minnen 1954–2021 utkommer i över 30 länder över hela världen.

I 16 år axlade Angela Merkel regeringsansvaret för Tyskland, ledde landet genom otaliga kriser och präglade genom sitt handlande och sin hållning både den tyska och internationella politiken och samhällsutvecklingen. Men Angela Merkel föddes förstås inte som förbundskansler. I sina memoarer, som hon har skrivit tillsammans med sin mångåriga politiska rådgivare Beate Baumann, ser hon tillbaka på sitt liv i två tyska stater – 35 år i Östtyskland, 35 år i det återförenade Tyskland. Personligare än någonsin tidigare berättar hon om sin barndom, sin ungdom och sina studier i DDR och det dramatiska året 1989 när muren föll och hennes politiska liv tog sin början. Hon låter oss ta del av de möten och samtal hon haft med de mäktigaste personerna i världen och belyser med hjälp av betydelsefulla nationella, europeiska och internationella vändpunkter på ett åskådligt och detaljerat sätt hur de beslut fattades som präglar vår tid. Boken erbjuder en unik inblick i maktens inre – och är ett resolut försvarstal för friheten.

Angela Merkel:

– Vad innebär frihet för mig? Det är en fråga som har sysselsatt mig hela mitt liv. Naturligtvis på ett politiskt plan, för friheten behöver demokratiska villkor, utan demokrati finns ingen frihet, ingen rättsstat, inget skydd för mänskliga rättigheter. Men den här frågan upptar mig även på ett annat plan. Frihet – för mig innebär det också att ta reda på var mina egna gränser går och att närma mig dem. Frihet är för mig att inte sluta lära mig saker, inte behöva stagnera, utan att få fortsätta röra mig framåt, även efter att ha lagt politiken åt sidan.

Angela Merkel, Tysklands förbundskansler mellan 2005 och 2021, var den första kvinnan att inneha landets högsta ämbete. Född 1954 i Hamburg, uppvuxen i Östtyskland, där hon studerade fysik och tog sin naturvetenskapliga doktorsexamen. Invald i Förbundsdagen 1990. Från 1991 till 1994 var hon minister för kvinno- och ungdomsfrågor, från 1994 till 1998 minister för miljö, naturskydd och reaktorsäkerhet, från 2000 till 2018 partiordförande för Tysklands kristdemokratiska union, CDU. 2021 avslutade hon sin aktiva politiska karriär.

För mer information kontakta:

Sissel Hedqvist, marknadsansvarig projektledare, sissel.hedqvist@bonnierforlagen.se, 0704 10 62 71