Albert Bonniers Förlag, 2018-05-09

Gösta Friberg har avlidit

Den 22 april gick Gösta Friberg ur tiden. Men i hans poesi vidgas och upphävs tiden till ett kosmiskt nu – oftast beläget på Södermalm i Stockholm där författaren föddes, växte upp och verkade. Hans ömsinta blick och klara språk gav det förflutnas skuggor liv och öppnade en rymd av frihet över staden.

Gösta Friberg har givit ut ett tiotal diktsamlingar, men också prosaberättelser och tolkningsvolymer. 2006 gav han tillsammans med hustrun Helena Brodin Friberg ut ett stort verk kring William Shakespeares identitet, Täcknamn Shakespeare.