Albert Bonniers Förlag, 2019-03-28

Foto: Bodil Bergqvist

Eva Bonniers stipendium till Kerstin Ekman

Kerstin Ekman tilldelas Eva Bonniers stipendium för Gubbas Hage. Boken är besläktad med Kerstin Ekmans två tidigare essäböcker, Herrarna i skogen från 2007 och Se blomman (tillsammans med Gunnar Eriksson) från 2011. Stipendiet delas ut vid en sammankomst den 24 april.

Motiveringen lyder

”I 'Gubbas hage' tydliggör Kerstin Ekman samspelet mellan människa och natur utifrån ett halvt tunnland hagmark i norra Uppland. Hon lyfter fram kända och okända kvinnors bidrag till den naturvetenskapliga historien och följer de botaniska spåren genom litteraturen. Ur det lilla perspektivet binder hon samman den egna ängen med världspolitiken och den hotade humanismen i vår tid.” 

Gubbas hage

Den här boken handlar om ett halvt tunnland hagmark och om alla ställen i omgivningarna där jag vandrat och ibland gått vilse. Jag har skrivit upp vad som har hänt och vilka växter och djur jag under årens lopp har sett. Mina följeslagare har varit många; de flesta är döda sedan länge. De har lärt mig allt om det som lever och växer här.

Kerstin Ekman skriver om det vilda i skog och ängsmark och om den artrikedom som nu hotas av utarmning och försvinnande. Hon läser och vandrar i landskap och litteratur och låter oss dela det hon sett, tänkt och lärt.

Gubbas hage är besläktad med Kerstin Ekmans två tidigare essäböcker, Herrarna i skogen från 2007 och Se blomman (tillsammans med Gunnar Eriksson) från 2011. Efter följde Då var allt levande och lustigt (2015), ett porträtt av naturforskaren och Linnélärjungen Clas Bjerkander.