Albert Bonniers Förlag, 2022-09-20

De nomineras till Kulturhuset Stadsteaterns internationella litteraturpris 2022

Den norska författaren Jon Fosse och den danska författaren Kirsten Thorup är två av de författare som kan tilldelas Kulturhuset Stadsteaterns internationella litteraturpris 2022. De nomineras för sina romaner Det andra namnet och Intill vanvett, intill döden.

Priset tilldelas årligen ett framstående skönlitterärt verk i berömvärd svensk översättning. Prismottagaren presenteras i oktober och prissumman är på 150 000 kronor delas mellan författaren och översättaren. Översättningarna hyllas av juryn och beskrivs som stilfulla distinkta, lysande och tonsäkra.

Det andra namnet av Jon Fosse

Översättning av Lars Andersson

Motiveringen lyder:

Jon Fosses roman genomlyser en lika enkel som existentiellt avgrundsdjup historia om en (eller två) äldre män, ett slags nekrologer i monologform nedtecknade i livets slutskede. Romanen är tonsäkert översatt av Lars Andersson i en musikalisk, rytmisk och liksom ömtåliga svenska: det estetiska ljuset ur Fosses glimrande prosa strålar från boksidorna

Intill vanvett, intill döden av Kirsten Thorup

Översättning av Helena Hansson

Nomineringen lyder:

Kirsten Thorup levandegör med obönhörlig skärpa en fasansfull tid i europeisk samtidshistoria. Det är hösten 1942 i München och genom den danska krigsänkan Harriets ögon blir läsaren vittne till hur nazismen förför och fördärvar en stad och ett folk fångat i krigets grepp. I på samma gång utmejslad och flödande prosa, lysande översatt av Helena Hansson, kommer vi nära människorna och deras kroppsliga såväl som själsliga kamp för överlevnad.