Albert Bonniers Förlag, 2021-10-18

Foto: Mark Pringle

Celanders förlag och Albert Bonniers Förlag ger ut Abdulrazak Gurnah i Sverige

2021 års Nobelpristagare i litteratur, Abdulrazak Gurnah, kommer att ges ut i Sverige genom ett samarbete mellan Celanders förlag och Albert Bonniers Förlag. Den 10 november kommer de sedan tidigare översatta romanerna Paradiset och Den sista gåvan ut på nytt i en särskild Nobelutgåva med omslag av Nina Ulmaja, och i december kommer den nyöversatta Efterliv, liksom de två tidigare titlarna i Helena Hanssons översättning. Överenskommelsen har slutits med Laurence Laluyaux, agent på Rogers, Coleridge & White Literary Agency. I överenskommelsen ingår även utgivning av två nyöversatta romaner, planerade till 2022.

Henrik Celander, Celanders förlag:

– Jag är väldigt glad över det här samarbetet och övertygad om att det kommer att resultera i att Abdulrazak Gurnahs böcker kan nå ut till en stor läsekrets i Sverige. Det innebär dessutom att ytterligare ett antal av Gurnahs verk kommer att översättas till svenska. Jag har från första stund varit på det klara med att vi inte har vare sig den ekonomi eller den organisation som krävs för en utgivning av en sådan omfattning som nu planeras.

Daniel Sandström, förläggare på Albert Bonniers Förlag:

– Det är många som nu väntar på att få ta del av Abdulrazak Gurnahs författarskap. Att nå ut med en Nobelpristagares verk i stora volymer slukar resurser, och vi är mycket glada för att kunna vara med i det här projektet.

– Henrik Celander är den som ska ha all ära, han satsade på Gurnah när ingen annan gjorde det. Albert Bonniers Förlag hittade ett bra sätt att samarbeta med Ariel förlag när Olga Tokarczuk tilldelades Nobelpriset och det har varit vägledande också i utformningen av detta samarbete.

Laurence Laluyaux, agent RCW:

– Vi är mycket nöjda med överenskommelsen som innebär att Albert Bonniers Förlag och Celanders gemensamt kommer att arbeta med att föra ut Abdulrazak Gurnah till en stor läsekrets i Sverige. RCW Literary Agency har tidigare deltagit i liknande Nobel-samarbeten med Bonniers i Sverige, och resultatet har varit gott.

För ytterligare information, kontakta

Daniel Sandström, litterär chef Albert Bonniers Förlag, 070 – 162 23 07

Henrik Celander, Celanders förlag, 070 – 245 45 06

För recensionsexemplar, bilder och författarförfrågningar

Annelie Eldh, mediakontakt Albert Bonniers Förlag, 070 215 42 76, annelie.eldh@bonnierforlagen.se