Albert Bonniers Förlag, 2019-05-03

Foto: Anna-Lena Ahlström

Bureuspriset till Elsie Johansson

Elsie Johansson tilldelas Bureuspriset av Kungl. Gustav Adolfs Akademien. Priset delas ut den 16 maj på Upplandsmuseet.

Modern folklivsskildrare och en av de ledande arbetarförfattarna

Elsie Johansson placerar sig bland de ledande svenska arbetarförfattarna och moderna folklivsskildrarna. Hennes vitalitet och produktivitet är stor och har hittills resulterat i 23 böcker. Debuten skedde 1979. Elsie Johansson växte upp i vad som kallats statarmiljö i Uppland, och levandet och överlevandet i vad som med författarinnans egna ord kallas ”det gamla Fattigsverige” är det dominerande temat i Johanssons författarskap. Den episka ramberättelsen författarskapet igenom utgörs av barndomen och uppväxten i Vendels socken, studier och ett ”tonårsäktenskap” som kom att vara i femtiofem år, avancemang inom Postverket i stället för studentexamen, sen författardebut, författarframgångar, ett sent och krävande uppbrott från äktenskapet och glädjen över att finna en ny livskamrat i sjuttioårsåldern.Läs mer.

Om Bureuspriset

Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkulturs Bureuspris skall enligt stadgarna utdelas till "en person som inom Akademiens verksamhetsområde gjort synnerligen betydelsefulla forskningsinsatser eller som på ett högst förtjänstfullt sätt stimulerat intresset för resultaten av sådan forskning hos en bred allmänhet". Priset utdelades första gången 2012 till författaren Kerstin Ekman och har sedan delats ut ytterligare två gånger, 2014 till docent Sven-Bertil Jansson och 2016 till vetenskapsjournalisten Bo G. Ericson.