Albert Bonniers Förlag, 2022-07-07

Foto: GatesNotes

Bill Gates tipsar om 5 böcker att läsa i sommar

Bill Gates är teknolog, företagsledare, filantrop, medgrundare till Microsoft samt ordförande för Bill & Melinda Gates Foundation. Han är även grundare av Breakthrough Energy, ett försök till att kommersialisera ren energi och annan klimatrelaterad teknik. Nyligen publicerade han sina personliga boktips på sin blogg, GatesNotes.

De rekommenderade böckerna

Böckerna är skrivna av tre romanförfattare, en journalist och en vetenskapsperson och täcker tunga och komplexa ämnen om jämställdhet, politisk polarisering, klimatförändringar och den hårda sanningen om att livet aldrig blir som unga människor hade tänkt sig.

  1. The Power av Naomi Alderman, en roman som utforskar könsroller och jämställdhet mellan könen.
  2. Why We’re Polarized av by Ezra Klein, en faktabok om det polariserade politiska klimatet i USA.
  3. The Ministry for the Future av Kim Stanley Robinson, en skönlitterär epik om hur klimatpåverkan kan se ut i en nära framtid.
  4. How the World Really Works av Vaclav Smil, en faktabok om de grundläggande krafterna som formar mänskligt liv.
  5. Lincoln Highway av Amor Towles utgiven på Wahlström & Widstrand. Översättning av Jan Hultman, Annika Hultman-Löfvendahl.

Inte bara en av Bill Gates favoritböcker utan även Barack Obamas. En elegant och driven roman som utspelas i 1950-talets Amerika. Vi möter den artonårige Emmett Watson som körs hem till Nebraska av föreståndaren för arbetslägret där han precis avtjänat femton månader för ofrivilligt dråp. Hans mor är sedan länge ute ur bilden, hans far har nyligen gått bort, och familjegården är utmätt av banken.

Aktuella böcker av Bill Gates

Så förhindrar vi nästa pandemi

Medan hela världen gör sitt bästa för att lägga covid-19-pandemin bakom sig börjar oron för framtiden torna upp sig. Är det möjligt att förhindra att en ny pandemi tar miljontals människoliv och ödelägger den globala ekonomin?

Bill Gates tar stöd av världens främsta experter i att bekämpa dödliga sjukdomar och lägger fram en övertygande teori om vad vi kan lära av coronavirusets framfart och hur vi kan avvärja nästa katastrof.

Så förhindrar vi nästa pandemi är en uppmaning till handling från en av vår tids största tänkare och aktivister.

Så undviker vi klimatkatastrofen – finns nu även som pocket

För att undvika en klimatkatastrof krävs det att mänskligheten slutar att tillföra växthusgaser till atmosfären. Att komma ner till nollutsläpp är en teknisk och politisk utmaning utan jämförelse i mänsklighetens historia, men det är fullt möjligt. Detta är utgångspunkten för den ambitiösa plan för klimatet som Bill Gates presenterar i Så undviker vi klimatkatastrofen.

Med hjälp av experter inom en rad olika discipliner, och med sin unika erfarenhet som innovatör och filantrop, undersöker Bill Gates hur vi bäst ska ta oss an klimathotet. Gates identifierar fem typer av mänsklig aktivitet som kräver genomgripande omställning och listar de tekniska och politiska genombrott vi behöver för att nå målet om nollutsläpp. I sin omfattande handlingsplan lägger Gates fram konkreta förslag på vad makthavare, företag och individer bör göra – nu och under de kommande åren.

Så undviker vi klimatkatastrofen är ett klarsynt, handfast och i grunden optimistiskt inlägg i klimatdebatten, en tillgänglig handbok och en konstruktiv uppmaning till handling.