Albert Bonniers Förlag, 2022-03-16

Foto: Sara Mac Key

Anna Jörgensdotter tilldelas Stina Aronsons pris

Författaren Anna Jörgensdotter Sanvaresa tilldelas Stina Aronsons pris på 150 000 kronor. Priset delas ut av den litterära akademin Samfundet De Nio som instiftades 1913 efter en testamentarisk donation av Lotten von Kræmer. Dess uppgift är framför allt att främja svensk skönlitteratur.

Samfundet De Nio består för närvarande av följande ledamöter: Nina Burton, Jonas Ellerström, Madeleine Gustafsson, Gunnar Harding, Niklas Rådström, Sara Stridsberg, Johan Svedjedal och Anna Williams (ordförande).

Om författaren

Anna Jörgensdotter Sanvaresa är född 1973 i Sand­ viken och numera bosatt i Gävle. Hon debuterade 2002 med den uppmärk­sammade romanen Pappa Pralin och har sedan dess givit ut både prosa och poesi. För romanen Solidärer (2017) tilldelades hon Moa Martinson­priset, Tidningen Vi:s litteraturpris, Sara Lidman­priset och Norrlands litteraturpris. I april 2022 utkommer hennes nya roman Systrarna.

Om Systrarna

På hennes balkong samsas mynta, pioner, penséer och katter med berättelser från olika tider och platser. Här samtalar Anna med sin farmor, med Kathy Acker och vännen Adela, med Sonja Åkesson, Sara Lidman, Frida Kahlo, Molly Johnson och många fler.

Anna Jörgensdotter har skrivit en drömsk och uppriktig roman om skapande, kärleks­ längtan, kropp, kamp och depression – och om systrarna som livlina i patriarkatet.

Om Drömmen om Ester (2015)

"Det är förmågan att gestalta det främmande och avvikande och känna igen sig själv i det som är Anna Jörgens­ dotters särmärke, hon har odlat den i bok efter bok och blir bara skickligare." Kulturnyheterna, SVT

Om Solidärer (2017)

"Osentimental men ändå djupt berö­rande, i en roman som tar avstamp i de enskilda människoödena men vecklar ut sig mot kollektivet, mot politiken och de stora historiska skeendena." Svenska Dagbladet

"Jörgensdotter är helt enkelt en mästare på att väva in fakta i det dagliga livet. [...] Det är ett levande galleri som starkt griper tag i läsaren och ger solidariteten ett ansikte." Arbetaren