Albert Bonniers Förlag, 2019-06-19

Foto: Caroline Andersson

Anna Hallberg får Svenska Akademiens kritikerpris

Anna Hallberg tilldelas Svenska Akademiens kritikerpris med motiveringen; "Hallberg har fram till idag utvecklat ett oförminskat vitalt och personligt kritikerskap som förmedlar och diskuterar de litterära uttryckens nutida egenart. Hon distanserar sig inte med generella omdömen utan närmar sig de texter hon läser med varm, närmast munter blick och en vaken känsla för detaljer."

För tredje året i rad delas priset ut till personer för deras insatser inom svenskspråkig kritik. Till årets pristagare hör även Magnus William-Olsson och prissumman ligger på 100 000 kronor vardera.

Anna Hallberg

Anna Hallberg, född 1975, poet och litteraturkritiker, debuterade med den mycket uppmärksammade diktsamlingen Friktion 2001. För diktsamlingen på era platser erhöll hon Aftonbladets litteraturpris. Den följdes upp med samlingen MIL och i augusti 2010 utkom hon med samlingen Colosseum, Kolosseum. 2014 kommer hennes femte diktsamling, Ljusgrönt och aska. Anna Hallberg har också fått Örjan Lindberger-priset och De Nios Hennes senaste diktsamling Chow Chow utkom 2017.

Om Chow Chow

Chow Chow är vidare än de tidigare, en diktsamling i egentlig mening, men också en konsekvent fortsättning på hennes poesi. Dödsmedvetande, klang, ordens taktila sidor. Chow Chow rör sig över ett flertal språkliga och geografiska platser, upprättar nya rum och försöker hantera de befintliga. Ett slags mikroberättelser eller nedslag där utsattheten och uppmärksamheten är som störst.