Albert Bonniers Förlag, 2022-12-02

Foto: Thron Ullberg, Sara Mac Key, Jenny Källman, Anna Drvnik

Albert Bonniers Stipendiefond för svenska författare: årets mottagare

Albert Bonniers Stipendiefond för svenska författare tilldelar fem författare 100 000 kronor vardera.

Årets stipendiater är:

Om Albert Bonniers Stipendiefond för svenska författare

I dag är Albert Bonniers stipendiefond landets näst äldsta stipendiefond för skönlitteratur. Den delar ut 500 000 kronor om året. Stipendienämnden består av sex författare samt donators representant. Den nuvarande nämnden har följande sammansättning: Daniel Sjölin, Anna Hallberg, Karolina Ramqvist, Sara Stridsberg, Stefan Lindberg och Malte Persson samt donatorns representant Albert Bonnier.