Albert Bonniers Förlag, 2022-01-13

Foto: Philippe Matsas / Flammarion (författaren)

Albert Bonniers Förlag ger ut Michel Houellebecqs nya roman i höst

Michels Houellebecqs nya roman Förinta (Anéantir) är precis som hans uppmärksammade roman Underkastelse (2015) en framtidsskildring som blandar samtidspolitiska och existentiella frågor.

Romanen utspelar sig under åren 2026 och 2027 i ett krisande Frankrike, som snart ska gå till val. Paul Raison, romanens huvudperson, är rådgivare till ekonomi- och finansminister Bruno Juge. Samtidigt som valet närmar sig inträffar en rad mystiska cyberattacker. Attackernas sofistikerade tillvägagångssätt gör att experterna famlar i mörker. En av videorna som lagts ut på internet visar den virtuella halshuggningen av minister Bruno Juge.

Anéantir har, precis som Houellebecqs tidigare romaner, mötts av ett stort intresse världen över. Albert Bonniers Förlag ger ut den i oktober, i översättning av Sara Gordan.

Mediekontakt:

Emelie Forsdahl, Emelie.forsdahl@bonnierforlagen.se, 076 526 41 32 Mobil