Albert Bonniers Förlag, 2022-10-13

Foto: Angela Merkel (c) Bundesregierung Steffen Kugler

Albert Bonniers Förlag ger ut Angela Merkels memoarer hösten 2024

Dr. Angela Merkel, Tysklands förbundskansler mellan åren 2005 och 2021, skriver tillsammans med sin långvariga rådgivare Beate Baumann. I memoarerna kommer Dr. Angela Merkel berätta om sitt liv, både som en av världens mäktigaste politiker och om sina erfarenheter bakom kulisserna. Memoarerna kommer att ge läsaren en unik inblick i Merkels bakgrund, från barndomen i Östtyskland som pastorsdotter, till doktor i kvantkemi och sedermera sin politiska karriär i världens toppskikt.

Angela Merkel:

– Det gläder mig att, i min bok skriven tillsammans med Beate Baumann, kunna reflektera över de centrala besluten och situationerna i mitt politiska liv, och med hjälp av min personliga historia göra dem begripliga för allmänheten.

Förläggare för de kommande memoarerna är Kerstin Almegård:

– Det är ett privilegium att få ge ut Angela Merkels memoarer. Som en av efterkrigstidens mäktigaste politiker har hon varit i världspolitikens epicentrum i decennier och har befunnit sig i rum som bara ett fåtal personer i världen haft tillträde till. Jag ser verkligen fram emot att få insikter i såväl allas vår gemensamma nutidshistoria som Merkels personliga livsberättelse, genom hennes egna ord och erfarenheter.