Albert Bonniers Förlag, 2022-12-12

Foto: Kajsa Schedwin, Louise Helmfrid, Lina E Adamo, Elin Berge, Maja Flink, Claes Gabrielson

2022 års mottagare av Stipendiefonden Albert Bonniers 100-årsminne

Stipendiefonden Albert Bonniers 100-årsminne delar årligen ut åtta stipendier à 100 000 kronor. De fördelas på följande kategorier: skönlitterära författare, journalister, översättare, illustratörer, formgivare och populärvetenskapliga författare.

Stipendienämnden består av Jerker Virdborg, Jonas Bonnier, Elisabeth Hjorth, Hedda Krausz Sjögren, Sverker Sörlin, Rakel Chukri, Daniel Gustafsson, Nina Ulmaja och Emma Bonnier.

Jerker Virdborg, ordförande Stipendiefonden Albert Bonniers 100-årsminne:

Vi är väldigt glada över att kunna presentera årets åtta stipendiater och hoppas att ännu fler uppmärksammar deras verk framöver. Samtidigt upprätthålls en nu 85 år lång tradition.

2022 års stipendiater

Om Albert Bonniers Stipendiefond

Stipendiefonden Albert Bonniers 100-årsminne har till ändamål att genom utdelning av stipendier understödja, uppmuntra och belöna på svenskt språk skrivande män eller kvinnor: skönlitterära författare, författare till vetenskapliga eller populärvetenskapliga arbeten inom de humanistiska disciplinerna, reseskildrare, journalister samt konstnärer, som ägna sig åt bok- eller tidningsillustration, i svenskspråkig press. Stipendiefonden är grundad på det kapital som den 30 oktober 1937 överlämnats till fonden av bokförläggare Karl Otto Bonnier och hans hustru Lisen Bonnier.