Albert Bonniers Förlag, 2021-12-13

2021 års mottagare av Stipendiefonden Albert Bonniers 100-årsminne

Stipendiefonden Albert Bonniers 100-årsminne delar ut nio stipendier à 80 000 kr årligen. De fördelas på följande kategorier: skönlitterära författare, journalister, översättare, konstnärer och populärvetenskapliga författare.

Årets stipendiater

Skönlitteratur

Katarina Kieri

Elisabeth Berchtold

Lina Hagelbäck

Ildikó Márky

Populärvetenskap

David Thurfjell

Birgitta Holm

Översättare

Marianne Tufvesson

Journalister

Anna Lundvik

Bildkonstnärer

Pia Koskela

Om Albert Bonniers Stipendiefond

Stipendiefonden Albert Bonniers 100-årsminne har till ändamål att genom utdelning av stipendier understödja, uppmuntra och belöna på svenskt språk skrivande män eller kvinnor: skönlitterära författare, författare till vetenskapliga eller populärvetenskapliga arbeten inom de humanistiska disciplinerna, reseskildrare, journalister samt konstnärer, som ägna sig åt bok- eller tidningsillustration, i svenskspråkig press. Stipendiefonden är grundad på det kapital som den 30 oktober 1937 överlämnats till fonden av bokförläggare Karl Otto Bonnier och hans hustru Lisen Bonnier.

Stipendienämnden består för närvarande av:

Jerker Virdborg, Jonas Bonnier, Elisabeth Hjorth, Mikael van Reis, Mårten Sandén, Hedda Krausz Sjögren, Sverker Sörlin, Nina Ulmaja, Jenny Engström Baron och Stina Möller.

För ytterligare information:

Kristina Wiklundh, kristina.wiklundh@bonnier.se