Albert Bonniers Förlag, 2020-03-16

Foto: Emil Malmborg, Alexander Mahmoud

2019 års mottagare av arbetsstipendium ur Albert Bonniers Stipendiefond för Yngre och Nyare författare

Anna Brynhildsen, Alba Mogensen och David Zimmerman tilldelas ett arbetsstipendium ur Albert Bonniers Stipendiefond för Yngre och Nyare författare för 2019.

Om stipendiefonden

Albert Bonniers Stipendiefond för Yngre och Nyare författare instiftades 1947 och är ett arbetsstipendium som delas ut till författare utkomna på Albert Bonniers Förlag eller Wahlström & Widstrand. Juryn består för närvarande av: Lotta Aquilonius (donatorsrepresentant), Elin Olofsson och Jerker Virdborg. Stipendiefonden delar ut tre stipendier per år à 25 000 kronor.

Om Anna Brynhildsen

Anna Brynhildsen är född 1992 och uppvuxen i Linköping. Hon har gått litterär gestaltning vid Lunds universitets författarskola och arbetar nu på sin magisterexamen i litteraturvetenskap. Alla vill ju hem är hennes debut. En samtidsroman som utspelar sig i Lund och Malmö och som handlar om identitet, antisemitism och trauman som sträcker sig över generationer. Men också om att vara vilse i största allmänhet.

Om Alba Mogensen

Alba Mogensen är född 1995 och bosatt i Malmö. Hon är journalist och har bland annat arbetat för Sveriges Radio. Hon den roliga är hennes debut. En roman om kroppens minne, hjärnans mekanismer och om hur mycket sorg en vänskap tål. Här möter vi 19-åriga Joan som efter en bilolycka måste  ta hand om sin skadade kropp samtidigt som hon tvingas ta ställning till en helt ny identitet: den som överlevare.

Om David Zimmerman

David Zimmerman är född 1993, uppväxt i Norrköping och bosatt i Malmö. Han gick ut Skurups folkhögskolas skrivarlinje 2016, skriver litteraturkritik och har tidigare publicerat diktsviten Mal. Hans senaste bok Ljus och strålning rör sig kring en sjuk fars upplösning i världen. Den utspelar sig under en vår och en sommar, främst mellan fadern och hans son. Ingen av dem lyckas formulera sig inför döden och det meningsförfall som inträffar när en central del av ens liv ringas in, angrips och raderas. Aprils livsvilja och sjukdomens dödsvilja är delar av samma natur.