Altun Basaran

Altun Basaran föddes i slutet på 50-talet i Altilar, en liten muslimsk by i Turkiet, och tillhör som kurd en förtryckt minoritet i sitt hemland. Altun fick bara gå fem år i skolan och var tvungen att lära sig ett för henne helt okänt språk, turkiska. Vid femton års ålder blev hon mot sin vilja bortgift med en man hon aldrig träffat och flyttade till en annan by. Hennes man flydde till Sverige och dit kom också Altun och de tre barnen.

Hennes liv rymmer övergången från ett traditionsbundet bysamhälle till dagens svenska verklighet där andra möjligheter gavs till utbildning och arbete. Idag verkar Altun för kurdernas rättigheter och för att sprida kunskap om deras traditioner.

Utgivning

Altun Basaran

Altun Basaran

Altun Basaran föddes i slutet på 50-talet i Altilar, en liten muslimsk by i Turkiet, och tillhör som kurd en förtryckt minoritet i sitt hemland. Altun fick bara gå fem år i skolan och var tvungen att lära sig ett för henne helt okänt språk, turkiska. Vid femton års ålder blev hon mot sin vilja bortgift med en man hon aldrig träffat och flyttade till en annan by. Hennes man flydde till Sverige och dit kom också Altun och de tre barnen.

Hennes liv rymmer övergången från ett traditionsbundet bysamhälle till dagens svenska verklighet där andra möjligheter gavs till utbildning och arbete. Idag verkar Altun för kurdernas rättigheter och för att sprida kunskap om deras traditioner.

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare