Bo Setterlind

Bo Setterlind föddes i Växjö 1923 och avled 1991. Fadern var civilingenjör. Han tog studentexamen i Västerås 1944, och studerade därefter vid Uppsala universitet. 1978 blev han belönad med Bellmanspriset.

Bo Setterlind blev på 40-talet känd som en excentrisk romantiker som levde diktarrollen fullt ut. Dikt skulle enligt Bo Setterlind vara vacker, inte social. Samtidigt sökte han gärna upp sin stora publik och deklamerade för den på varuhus och stormarknader. Hans diktning har det geniala infallets naiva omedelbarhet, pendlar mellan mystisk extas och lekfull bildfyndighet. Religiösa ämnen får allt större plats i hans senare, formmässigt allt mer traditionella poesi.

Ur Litteraturhandboken, Forum.
För verkförteckning, se densamma.

Utgivning

Bo Setterlind

Bo Setterlind föddes i Växjö 1923 och avled 1991. Fadern var civilingenjör. Han tog studentexamen i Västerås 1944, och studerade därefter vid Uppsala universitet. 1978 blev han belönad med Bellmanspriset.

Bo Setterlind blev på 40-talet känd som en excentrisk romantiker som levde diktarrollen fullt ut. Dikt skulle enligt Bo Setterlind vara vacker, inte social. Samtidigt sökte han gärna upp sin stora publik och deklamerade för den på varuhus och stormarknader. Hans diktning har det geniala infallets naiva omedelbarhet, pendlar mellan mystisk extas och lekfull bildfyndighet. Religiösa ämnen får allt större plats i hans senare, formmässigt allt mer traditionella poesi.

Ur Litteraturhandboken, Forum.
För verkförteckning, se densamma.

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare