Penlelope Leach

Penelope Leach är barnpsykolog och en auktoritet inom sitt område. Hennes böcker är spridda över hela världen och hon har gjort sig känd som barnets talesman framför andra.

Penlelope Leach

Penelope Leach är barnpsykolog och en auktoritet inom sitt område. Hennes böcker är spridda över hela världen och hon har gjort sig känd som barnets talesman framför andra.

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare