Sheila Kitzinger

Sheila Kitzinger är som förlossningspedagog känd över hela världen. Hon är socialantropolog och har studerat födande i många olika länder och forskat om bland annat hemfödslar, värklindring, förlossningsplanering och barnmorskearbete. Hon har även föreläst och skrivit böcker om sociala och psykologiska aspekter på barnafödande, föräldraskap och kvinnlig sexualitet. Sheila Kitzinger har på svenska utgivit bland annat Att vänta och föda barn, Allt om amning, Aktiv förlossning, Ditt barn på ditt sätt och Kvinnan; Kroppen, känslorna, sexualiteten.

Utgivning

Sheila Kitzinger

Sheila Kitzinger

Sheila Kitzinger är som förlossningspedagog känd över hela världen. Hon är socialantropolog och har studerat födande i många olika länder och forskat om bland annat hemfödslar, värklindring, förlossningsplanering och barnmorskearbete. Hon har även föreläst och skrivit böcker om sociala och psykologiska aspekter på barnafödande, föräldraskap och kvinnlig sexualitet. Sheila Kitzinger har på svenska utgivit bland annat Att vänta och föda barn, Allt om amning, Aktiv förlossning, Ditt barn på ditt sätt och Kvinnan; Kroppen, känslorna, sexualiteten.

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare