Martin Hedén

Martin Hedén har under hela sitt yrkesliv arbetat med dokumentär gestaltning i olika former, framför allt för tryckta medier och radio. Sedan flera decennier är han verksam som frilans. Periodvis har han ägnat sig mest åt illustration för dagspress och tidskrifter. Andra perioder har produktion av radiodokumentärer dominerat. Men basen har alltid varit skrivandet.

Medan han fortfarande var anställd som reporter vid Vestmanlands Läns Tidning inledde han samarbete med Inger Orre. Tillsammans genomförde de flera ambitiösa journalistiska projekt med syftet att undersöka och belysa samhällsfrågor i ett mer strukturellt perspektiv än vad som då – på 1980-talet – var vanligt på landsortstidningar. Genom praktiskt arbete närmade de sig varandra och är sedan början av 1990-talet ett par även privat. Då lämnade de också dagstidningsjournalistiken.

De har tillsammans producerat ett antal P1-dokumentärer och även producerat ett "ljudmuseum" för Västmanlands museum i form av en gps-ledd vandring genom en fristad för män med intresse för båtliv och fiske (Skitviken en rostig lustgård full av liv). Det materialet räckte också för en SR P1-dokumentär (De gamla pojkarna i Skitviken) och en scenföreställning på Västmanlands teater.

Efterhand har Hedén/Orre utvecklat en arbetsmetod som är krävande men också produktiv. Den går ut på att de skriver avsnitt i ett händelseförlopp var för sig och därefter resonerar sig fram till en gemensam version. Arbetssättet innebär mycket högläsning och många genomskrivningar.

2020 utsågs ljudmuseet i Skitviken i Västerås till årets bästa svenska dokumentationsprojekt.

2005 belönades Martin Hedén med Stora radiopriset, numera Guldörat, för sin serie Helt enkelt rädd för SR P1:s dokumentärredaktion.

Dolda flöden är parets första gemensamma skönlitterära projekt, men båda har tidigare arbetat med egna böcker och medverkat i antologier.

Utgivning

Martin Hedén Foto: Petter Cohen

Martin Hedén

Martin Hedén har under hela sitt yrkesliv arbetat med dokumentär gestaltning i olika former, framför allt för tryckta medier och radio. Sedan flera decennier är han verksam som frilans. Periodvis har han ägnat sig mest åt illustration för dagspress och tidskrifter. Andra perioder har produktion av radiodokumentärer dominerat. Men basen har alltid varit skrivandet.

Medan han fortfarande var anställd som reporter vid Vestmanlands Läns Tidning inledde han samarbete med Inger Orre. Tillsammans genomförde de flera ambitiösa journalistiska projekt med syftet att undersöka och belysa samhällsfrågor i ett mer strukturellt perspektiv än vad som då – på 1980-talet – var vanligt på landsortstidningar. Genom praktiskt arbete närmade de sig varandra och är sedan början av 1990-talet ett par även privat. Då lämnade de också dagstidningsjournalistiken.

De har tillsammans producerat ett antal P1-dokumentärer och även producerat ett "ljudmuseum" för Västmanlands museum i form av en gps-ledd vandring genom en fristad för män med intresse för båtliv och fiske (Skitviken en rostig lustgård full av liv). Det materialet räckte också för en SR P1-dokumentär (De gamla pojkarna i Skitviken) och en scenföreställning på Västmanlands teater.

Efterhand har Hedén/Orre utvecklat en arbetsmetod som är krävande men också produktiv. Den går ut på att de skriver avsnitt i ett händelseförlopp var för sig och därefter resonerar sig fram till en gemensam version. Arbetssättet innebär mycket högläsning och många genomskrivningar.

2020 utsågs ljudmuseet i Skitviken i Västerås till årets bästa svenska dokumentationsprojekt.

2005 belönades Martin Hedén med Stora radiopriset, numera Guldörat, för sin serie Helt enkelt rädd för SR P1:s dokumentärredaktion.

Dolda flöden är parets första gemensamma skönlitterära projekt, men båda har tidigare arbetat med egna böcker och medverkat i antologier.

Ladda ner foton

Utgivning

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare