Inger Orre

Inger Orre har från skiftande utgångspunkter och i olika sammanhang sysslat med berättande, framför allt då dokumentär gestaltning. Under 1990-talet fortbildade hon sig vid dåvarande JMK, Stockholms universitet, och disputerade 2001 med en avhandling om reporteryrkets etiska dilemman (Reporterskap – äventyr, irrbloss, dygder). Därefter har hon arbetat växelvis med forskning och undervisning.

Medan hon fortfarande var anställd som journalist vid Vestmanlands Läns Tidning inledde hon samarbete med Martin Hedén. Tillsammans genomförde de flera ambitiösa journalistiska projekt i syfte att undersöka och belysa samhällsfrågor ur ett mer strukturellt perspektiv än vad som då – på 1980-talet – var vanligt på landsortstidningar. Genom praktiskt arbete närmade de sig varandra och är sedan början av 1990-talet ett par även privat. Då lämnade de också dagstidningsjournalistiken.

De har tillsammans producerat ett antal P1-dokumentärer och även producerat ett "ljudmuseum" för Västmanlands museum i form av en gps-ledd vandring genom en fristad för män med intresse för båtliv och fiske (Skitviken – en rostig lustgård full av liv). Det materialet räckte också för en SR P1-dokumentär (De gamla pojkarna i Skitviken) och en scenföreställning på Västmanlands teater.

Efterhand har Orre/Hedén utvecklat en arbetsmetod som är krävande men också produktiv. Den går ut på att de skriver avsnitt i ett händelseförlopp var för sig och därefter resonerar sig fram till en gemensam version. Arbetssättet innebär mycket högläsning och många genomskrivningar.

2020 utsågs ljudmuseet i Skitviken i Västerås till årets bästa svenska dokumentationsprojekt.

Inger Orre avslutade sin verksamhet som forskare med en närstudie av Bergslagssatsningen, ett tioårigt EU-projekt för att utifrån industriarvet utveckla regionen som besöksmål (Industriarv som tillväxtmotor. Ännu en satsning i luttrat Bergslagen, Riksantikvarieämbetet).

Dolda flöden är parets första gemensamma skönlitterära projekt, men båda har tidigare arbetat med egna böcker och medverkat i antologier.

Ytterligare information finns på hemsidan www.abacke.se

Utgivning

Inger Orre

Inger Orre

Inger Orre har från skiftande utgångspunkter och i olika sammanhang sysslat med berättande, framför allt då dokumentär gestaltning. Under 1990-talet fortbildade hon sig vid dåvarande JMK, Stockholms universitet, och disputerade 2001 med en avhandling om reporteryrkets etiska dilemman (Reporterskap – äventyr, irrbloss, dygder). Därefter har hon arbetat växelvis med forskning och undervisning.

Medan hon fortfarande var anställd som journalist vid Vestmanlands Läns Tidning inledde hon samarbete med Martin Hedén. Tillsammans genomförde de flera ambitiösa journalistiska projekt i syfte att undersöka och belysa samhällsfrågor ur ett mer strukturellt perspektiv än vad som då – på 1980-talet – var vanligt på landsortstidningar. Genom praktiskt arbete närmade de sig varandra och är sedan början av 1990-talet ett par även privat. Då lämnade de också dagstidningsjournalistiken.

De har tillsammans producerat ett antal P1-dokumentärer och även producerat ett "ljudmuseum" för Västmanlands museum i form av en gps-ledd vandring genom en fristad för män med intresse för båtliv och fiske (Skitviken – en rostig lustgård full av liv). Det materialet räckte också för en SR P1-dokumentär (De gamla pojkarna i Skitviken) och en scenföreställning på Västmanlands teater.

Efterhand har Orre/Hedén utvecklat en arbetsmetod som är krävande men också produktiv. Den går ut på att de skriver avsnitt i ett händelseförlopp var för sig och därefter resonerar sig fram till en gemensam version. Arbetssättet innebär mycket högläsning och många genomskrivningar.

2020 utsågs ljudmuseet i Skitviken i Västerås till årets bästa svenska dokumentationsprojekt.

Inger Orre avslutade sin verksamhet som forskare med en närstudie av Bergslagssatsningen, ett tioårigt EU-projekt för att utifrån industriarvet utveckla regionen som besöksmål (Industriarv som tillväxtmotor. Ännu en satsning i luttrat Bergslagen, Riksantikvarieämbetet).

Dolda flöden är parets första gemensamma skönlitterära projekt, men båda har tidigare arbetat med egna böcker och medverkat i antologier.

Ytterligare information finns på hemsidan www.abacke.se

Ladda ner foton

Utgivning

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare