Jean-Paul Sartre

Jean-Paul Sartre föddes 1905 i Paris och avled 1980. Han var av högborgelig familj och bedrev studier vid École Normale Supérieure, främst i filosofi. Senare var han verksam som filosofilärare till 1944. Under kriget var han motståndsman. Han levde i samvetsäktenskap med Simone de Beauvoir. 1964 erbjöds han motta Nobelpriset, men avböjde av principiella skäl.

Jean-Paul Sartre är filosof av facket och har i vetenskapliga arbeten utarbetat en självständig variant av existensialismen med framhävande av människans frihet, krav på handling men också ansvar. Under 50-talet blev han alltmer inspirerad av marxismen som teori, och upproret som handling. Han utvecklade under 60-talet en stark politisk aktivism, samtidigt som han publicerade ett flerbandsverk om Gustave Flaubert. I noveller, romaner och skådespel liksom i essäer och monografier över andra författare har han exemplifierat sin åskådning, kanske klarast och mest effektivt i dramatiken.

Ur Litteraturhandboken, Forum.
För verkförteckning, se densamma.

Utgivning

Jean-Paul Sartre

Jean-Paul Sartre föddes 1905 i Paris och avled 1980. Han var av högborgelig familj och bedrev studier vid École Normale Supérieure, främst i filosofi. Senare var han verksam som filosofilärare till 1944. Under kriget var han motståndsman. Han levde i samvetsäktenskap med Simone de Beauvoir. 1964 erbjöds han motta Nobelpriset, men avböjde av principiella skäl.

Jean-Paul Sartre är filosof av facket och har i vetenskapliga arbeten utarbetat en självständig variant av existensialismen med framhävande av människans frihet, krav på handling men också ansvar. Under 50-talet blev han alltmer inspirerad av marxismen som teori, och upproret som handling. Han utvecklade under 60-talet en stark politisk aktivism, samtidigt som han publicerade ett flerbandsverk om Gustave Flaubert. I noveller, romaner och skådespel liksom i essäer och monografier över andra författare har han exemplifierat sin åskådning, kanske klarast och mest effektivt i dramatiken.

Ur Litteraturhandboken, Forum.
För verkförteckning, se densamma.

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare