Lotta Gröning

Lotta Gröning, född 1957, är filosofie doktor i historia, författare och journalist. Hon har tidigare publicerat två biografier, Kvinnans plats. Min bok om Alva Myrdal och Sanning eller konka. Mona Sahlins politiska liv.

Övrig utgivning

Sveriges statsministrar under 100 år

Lotta Gröning

Lotta Gröning, född 1957, är filosofie doktor i historia, författare och journalist. Hon har tidigare publicerat två biografier, Kvinnans plats. Min bok om Alva Myrdal och Sanning eller konka. Mona Sahlins politiska liv.

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare