Henning Knudsen

Henning Knudsen är mykolog vid Botaniska Museet vid Köpenhamns univeristet sedan cirka trettio år tillbaka. Han är specialist på stora basidsvampar och har även skrivit flera danska svampböcker. Vidare var han huvudredaktör för Nordic Macromycetes med över 4 000 svampar.

Henning Knudsen

Henning Knudsen är mykolog vid Botaniska Museet vid Köpenhamns univeristet sedan cirka trettio år tillbaka. Han är specialist på stora basidsvampar och har även skrivit flera danska svampböcker. Vidare var han huvudredaktör för Nordic Macromycetes med över 4 000 svampar.

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare