Lars Svensson

Lars Svensson, född 1941, är en av de mest aktade fågelkännare och har tillsammans med Dan Zetterström, Killian Mullarney och den framlidne Peter J. Grant gjort det storsäljande standardverket Fågelguiden - Europas och Medelhavsområdets fåglar i fält.

Han är även författare till Identification Guide to European Passerines (1970) som kommit ut i flera upplagor, dessutom till ett flertal specialartiklar om identifiering av snarlika fågelarter.

Lars Svensson

Lars Svensson, född 1941, är en av de mest aktade fågelkännare och har tillsammans med Dan Zetterström, Killian Mullarney och den framlidne Peter J. Grant gjort det storsäljande standardverket Fågelguiden - Europas och Medelhavsområdets fåglar i fält.

Han är även författare till Identification Guide to European Passerines (1970) som kommit ut i flera upplagor, dessutom till ett flertal specialartiklar om identifiering av snarlika fågelarter.

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare