Chad Ehlers

Chad Ehlers är född i Kalifornien och delvis uppvuxen på Hawaii, men är sedan 1970-talet bosatt i Sverige under stora delar av året. Chad Ehlers, som är fotograf, har under 20 år försökt att besvara frågan om vad som är unikt med Sverige – steg för steg, dag för dag, bild för bild. Han har sedan delat med sig av sina upptäckter om Sverige i skolorna och genom ett trettiotal korta naturprogram för TV1. Han har också givit ut storslagna fotoböcker om Sverige.

Chad Ehlers

Chad Ehlers är född i Kalifornien och delvis uppvuxen på Hawaii, men är sedan 1970-talet bosatt i Sverige under stora delar av året. Chad Ehlers, som är fotograf, har under 20 år försökt att besvara frågan om vad som är unikt med Sverige – steg för steg, dag för dag, bild för bild. Han har sedan delat med sig av sina upptäckter om Sverige i skolorna och genom ett trettiotal korta naturprogram för TV1. Han har också givit ut storslagna fotoböcker om Sverige.

Utgivning

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare