Thage G. Peterson

1941-47
Folkskola i Berg (6 år).

1947-51 
Jordbruksarbetare. Arbetslös. Korrespondensstudier.

1951-55 
Folkhögskola. Jordbruksarbete. Arbetslös. Praktik på  kommunalkontor.

1955-57 
Socialinstitutet i Lund.

1958 
Ärla kommun – kommunalkamrer.

1958-64 
Folkets Hus-föreningarnas Riksorganisation (FHR).

1961-64 
Medlem av SSUs verkställande utskott.

1964-67 
SSU, andre förbundsordförande och förbundssekr.

1968-70 
Folkets Hus-chef och VD-FHR.

1971-98 
Ledamot av Sveriges riksdag för Stockholms län.

1971-75 
Statssekreterare, Statsrådsberedningen hos Olof Palme.

1974-89 
Ledamot av socialdemokratiska partiets VU.

1975-76 
Konsultativt statsråd/samordningsminister - Olof Palmes första regering.

1976-82 
Talesman i näringspolitiska frågor för (s) i opposition, ledamot av den socialdemokratiska riksdagsgruppens styrelse och AU. Riksbanksfullmäktig.

1982-86 
Industriminister – Olof Palmes andra regering.

1986-88 
Industriminister – Ingvar Carlssons första regering.

1988 
Justitieminister – Ingvar Carlssons första regering.

1988-91 
Talman i Sveriges riksdag.

1991-94 
Ordförande i Riksdagens konstitutionsutskott.

1994-96 
Försvarsminister – Ingvar Carlssons tredje regering.

1996-97 
Försvarsminister - Göran Perssons första regering.

1997-98 
Statsråd i statsrådsberedningen – Göran Perssons första regering.

Utgivning

Thage G. Peterson

Thage G. Peterson

1941-47
Folkskola i Berg (6 år).

1947-51 
Jordbruksarbetare. Arbetslös. Korrespondensstudier.

1951-55 
Folkhögskola. Jordbruksarbete. Arbetslös. Praktik på  kommunalkontor.

1955-57 
Socialinstitutet i Lund.

1958 
Ärla kommun – kommunalkamrer.

1958-64 
Folkets Hus-föreningarnas Riksorganisation (FHR).

1961-64 
Medlem av SSUs verkställande utskott.

1964-67 
SSU, andre förbundsordförande och förbundssekr.

1968-70 
Folkets Hus-chef och VD-FHR.

1971-98 
Ledamot av Sveriges riksdag för Stockholms län.

1971-75 
Statssekreterare, Statsrådsberedningen hos Olof Palme.

1974-89 
Ledamot av socialdemokratiska partiets VU.

1975-76 
Konsultativt statsråd/samordningsminister - Olof Palmes första regering.

1976-82 
Talesman i näringspolitiska frågor för (s) i opposition, ledamot av den socialdemokratiska riksdagsgruppens styrelse och AU. Riksbanksfullmäktig.

1982-86 
Industriminister – Olof Palmes andra regering.

1986-88 
Industriminister – Ingvar Carlssons första regering.

1988 
Justitieminister – Ingvar Carlssons första regering.

1988-91 
Talman i Sveriges riksdag.

1991-94 
Ordförande i Riksdagens konstitutionsutskott.

1994-96 
Försvarsminister – Ingvar Carlssons tredje regering.

1996-97 
Försvarsminister - Göran Perssons första regering.

1997-98 
Statsråd i statsrådsberedningen – Göran Perssons första regering.

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare