Stina Hammar

Stina Hammar, född 1923, är pedagog och litteraturvetare. I en rad böcker har hon utvecklat teorier om det konstnärliga skapandet och den sinnliga tankekällan. Den förskollärarutbildning hon fick på Alva Myrdals seminarium i Stockholm, och inte minst Alva Myrdal själv har fått betydelse. Efter några års arbete i förskolor och på daghem, läste hon pedagogik och litteratur vid Stockholms universitet.

Barnlitteratur stod i centrum för hennes intresse. Hon gav ut några barnböcker för barn i 6-8 års åldern, så kallade "läsa-lätt-böcker", och dessa blev både prisbelönta och omdiskuterade och fick stor spridning. Under många år recenserade hon barnböcker i förskollärarnas tidskrift Barnträdgården.

Hon blev folkhögskollärare på Birkagårdens folkhögskola i Stockholm och där tog hon 1964 initiativ till en särskild skola för pensionärer. 20 år senare ledde hon kurser om ”Människans inre bilder” på Nordens folkhögskola Biskops-Arnö. Här utvecklade hon teorier om dröm, myt och saga som grund för tolkning av litterära texter.

Som tillämpning av dessa teorier har hon skrivit en rad böcker. Som forskarstuderande i litteraturvetenskap, skrev hon en bok om Birger Sjöberg med titeln Drömfyllt rum. Hon har därefter tolkat texter av Dostojevskij, Gorkij och Ahlin i Eurydikes visa, en bok om den sinnliga tankekällan, och texter av Göran Tunström i Duets torg.

Stina Hammar skrev kort tid efter Elsa Beskows död en biografi om henne, och Bonniers förlag gav ut den 1958. 2002 gav hon ut ytterligare en bok om Elsa Beskow och när denna publicerades hade det gått 34 år, ett tredjedels århundrade, sedan den förra kom. Källmaterialet blev betydligt rikare, breven och vittnesmålen många fler och perspektiven hade förändrats med åren. Den nya boken visar Elsa Beskows värme, generositet och storhet, liksom också djupet och kvaliteten i hennes konstnärskap.


Utgivning:

Elsa Beskow en biografi (1958)
Solägget, fantasi och verklighet i Elsa Beskows konstnärskap (2002)


På annat förlag:

Vi allihop (1965), läsalätt bok för barn
Två i familjen (1966), läsalätt bok för barn
Upp med händerna (1967), läsalätt bok för barn
Drömfyllt rum, en bok om Birger Sjöberg (1983)
Nedstigningar i modern film hos Bergman, Wenders, Adlon och Tarkovskij (1992), tillsammans med Maria Bergom Larsson och Bengt Kristensson Uggla.
Eurydikes visa, en bok om den sinnliga tankekällan (1997), med hjälp av texter av Ahlin, Dostojevskij och Gorkij.
Duets torg, Göran Tunström och tankekällorna (1999)

Utgivning

Stina Hammar

Stina Hammar

Stina Hammar, född 1923, är pedagog och litteraturvetare. I en rad böcker har hon utvecklat teorier om det konstnärliga skapandet och den sinnliga tankekällan. Den förskollärarutbildning hon fick på Alva Myrdals seminarium i Stockholm, och inte minst Alva Myrdal själv har fått betydelse. Efter några års arbete i förskolor och på daghem, läste hon pedagogik och litteratur vid Stockholms universitet.

Barnlitteratur stod i centrum för hennes intresse. Hon gav ut några barnböcker för barn i 6-8 års åldern, så kallade "läsa-lätt-böcker", och dessa blev både prisbelönta och omdiskuterade och fick stor spridning. Under många år recenserade hon barnböcker i förskollärarnas tidskrift Barnträdgården.

Hon blev folkhögskollärare på Birkagårdens folkhögskola i Stockholm och där tog hon 1964 initiativ till en särskild skola för pensionärer. 20 år senare ledde hon kurser om ”Människans inre bilder” på Nordens folkhögskola Biskops-Arnö. Här utvecklade hon teorier om dröm, myt och saga som grund för tolkning av litterära texter.

Som tillämpning av dessa teorier har hon skrivit en rad böcker. Som forskarstuderande i litteraturvetenskap, skrev hon en bok om Birger Sjöberg med titeln Drömfyllt rum. Hon har därefter tolkat texter av Dostojevskij, Gorkij och Ahlin i Eurydikes visa, en bok om den sinnliga tankekällan, och texter av Göran Tunström i Duets torg.

Stina Hammar skrev kort tid efter Elsa Beskows död en biografi om henne, och Bonniers förlag gav ut den 1958. 2002 gav hon ut ytterligare en bok om Elsa Beskow och när denna publicerades hade det gått 34 år, ett tredjedels århundrade, sedan den förra kom. Källmaterialet blev betydligt rikare, breven och vittnesmålen många fler och perspektiven hade förändrats med åren. Den nya boken visar Elsa Beskows värme, generositet och storhet, liksom också djupet och kvaliteten i hennes konstnärskap.


Utgivning:

Elsa Beskow en biografi (1958)
Solägget, fantasi och verklighet i Elsa Beskows konstnärskap (2002)


På annat förlag:

Vi allihop (1965), läsalätt bok för barn
Två i familjen (1966), läsalätt bok för barn
Upp med händerna (1967), läsalätt bok för barn
Drömfyllt rum, en bok om Birger Sjöberg (1983)
Nedstigningar i modern film hos Bergman, Wenders, Adlon och Tarkovskij (1992), tillsammans med Maria Bergom Larsson och Bengt Kristensson Uggla.
Eurydikes visa, en bok om den sinnliga tankekällan (1997), med hjälp av texter av Ahlin, Dostojevskij och Gorkij.
Duets torg, Göran Tunström och tankekällorna (1999)

Utgivning

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare