Johannes Edfelt

Johannes Edfelt föddes 1904 i Kyrkefalla, Skaraborgs län och avled 1997. Fadern var löjtnant. Johannes Edfelt blev fil. mag. i Uppsala 1930, fil. lic. 1952 och fil. hedersdr. i Stockholm 1960. 1969 blev han ledamot av Svenska akademien och sedan 1943 var han litteraturkritiker ibland annat BLM och Dagens Nyheter. Han blev belönad med De Nios pris 1949, Bellmanspriset 1954 och 1971 och Litteraturfrämjandets stora pris 1962.

Johannes Edfelt skrev en fast formad lyrik, fylld av ett stramt suggestivt bildspråk och en mörk, pessimistisk grundton. Den speglar personlig ångest och världens kris. Djup desillusion bryts mot genomlyst, förandligad kärleksupplevelse, medlidande och tron på en trots allt oförstörbar mänsklig genius. I senare samlingar skrev han också utsökta prosadikter.

Ur Litteraturhandboken, Forum.
För verkförteckning se densamma.

Utgivning

Johannes Edfelt

Johannes Edfelt

Johannes Edfelt föddes 1904 i Kyrkefalla, Skaraborgs län och avled 1997. Fadern var löjtnant. Johannes Edfelt blev fil. mag. i Uppsala 1930, fil. lic. 1952 och fil. hedersdr. i Stockholm 1960. 1969 blev han ledamot av Svenska akademien och sedan 1943 var han litteraturkritiker ibland annat BLM och Dagens Nyheter. Han blev belönad med De Nios pris 1949, Bellmanspriset 1954 och 1971 och Litteraturfrämjandets stora pris 1962.

Johannes Edfelt skrev en fast formad lyrik, fylld av ett stramt suggestivt bildspråk och en mörk, pessimistisk grundton. Den speglar personlig ångest och världens kris. Djup desillusion bryts mot genomlyst, förandligad kärleksupplevelse, medlidande och tron på en trots allt oförstörbar mänsklig genius. I senare samlingar skrev han också utsökta prosadikter.

Ur Litteraturhandboken, Forum.
För verkförteckning se densamma.

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare