Berndt Andersson

Berndt Andersson har en magisterexamen i humanistiska ämnen och har de senaste decennierna huvudsakligen arbetat med strategisk utbildningsplanering för företag och myndigheter. 1987 blev han invald medlem i Society for Applied Learning Technology och tillhörde pionjärerna bland dem som arbetade med datorstödd undervisning.

Numera är Berndt Andersson skönlitterär författare på heltid och bosatt i Brunskog, Värmland. Ett starkt teknik- och flygintresse, kompletterat med utbildning inom elektronik- och dataområdet, har under åren resulterat i ett tjugotal böcker varav några har försvarsanknytning.

Medlemskap i litterära sällskap och andra kulturella sammanslutningar gör att Berndt Andersson ofta anlitas som föreläsare och uppläsare. 2002 blev han utsedd till stipendiat av Föreningen för Värmlandslitteratur.


Utgivning:

Hönsen värper små ägg (2000), roman
Tuppen gal tidigt på torsdag (2004), roman

 

Utgivning

Berndt Andersson

Berndt Andersson

Berndt Andersson har en magisterexamen i humanistiska ämnen och har de senaste decennierna huvudsakligen arbetat med strategisk utbildningsplanering för företag och myndigheter. 1987 blev han invald medlem i Society for Applied Learning Technology och tillhörde pionjärerna bland dem som arbetade med datorstödd undervisning.

Numera är Berndt Andersson skönlitterär författare på heltid och bosatt i Brunskog, Värmland. Ett starkt teknik- och flygintresse, kompletterat med utbildning inom elektronik- och dataområdet, har under åren resulterat i ett tjugotal böcker varav några har försvarsanknytning.

Medlemskap i litterära sällskap och andra kulturella sammanslutningar gör att Berndt Andersson ofta anlitas som föreläsare och uppläsare. 2002 blev han utsedd till stipendiat av Föreningen för Värmlandslitteratur.


Utgivning:

Hönsen värper små ägg (2000), roman
Tuppen gal tidigt på torsdag (2004), roman

 

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare