Nigel Nicolson

Nigel Nicolson är son till Vita Sackville-West, som var Virginia Woolfs närmaste vän och för en kort tid hennes älskarinna. Nigel Nicolson tillbringade många dagar i Woolfs sällskap, särskilt under den period då hon skrev Orlando.

Utgivning

Nigel Nicolson

Nigel Nicolson

Nigel Nicolson är son till Vita Sackville-West, som var Virginia Woolfs närmaste vän och för en kort tid hennes älskarinna. Nigel Nicolson tillbringade många dagar i Woolfs sällskap, särskilt under den period då hon skrev Orlando.

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare