Gabriela Melinescu

Gabriela Melinescu är född i Bukarest 1942. Efter avlagd akademisk examen i det rumänska språket och litteraturen debuterade hon tjugotre år gammal som poet med diktsamlingen Vinterceremoni och surrealistiska berättelser under titeln Bobinocarii och har sedan dess givit ut en rad uppmärksammade böcker. Hon är flerfaldigt belönad i Rumänien med, bl.a. Författarförbundets pris 1972, 1997 och 2000, Academia romanas poesipris 2001, Rumänska kulturinstitutet i Bukarests pris för poesi 2004, den nationella Mihai Eminescu-priset för poesi 2005. år 2007 erhöll hon priset ”Årets kvinna” som ambassadör för rumänsk kultur utomlands.

Sedan 1975 är Gabriela Melinescu bosatt i Sverige, där hon introducerades av Artur Lundkvist. Här har hon gett ut en lång rad böcker i skiftande genren – romaner, diktsamlingar och dagböcker, vilka rönt mycket stor uppskattning. Hon har kallats en Chagall inom litteraturen – hennes stil är lätt surrealistisk. Hon har ofta själv illustrerat sina böcker med torrnålsgravyrer.

Även i Sverige har hon erhållit priser och stipendier – 1989 och 2003 fick hon De nios pris, och 2005 fick hon Svenska Akademiens pris för introduktion av svensk kultur utomlands. Hennes senaste bok var Hemma utomlands (2003)

Gabriela Melinescu har också översatt många svenska författares verk till rumänska, bland dem Heliga Birgitta, Swedenborg, Strindberg, Stig Dagerman, Gunnar Ekelöf, Katarina Frostenson, Birgitta Trotzig, Kjell Espmark, Agneta Pleijel, Eva Ström och Göran Sonnevi.Utgivning:

Fågelmannen (1991), berättelser
Ljus mot ljus (1993), poesi
Ruggningar (1998), noveller
Hemma utomlands (2003), roman
Mamma som Gud (2010), roman


På annat förlag (Coeckelberghs):

Kyskhetslöftet (1975), poesi
Den befruktade guden (1977), poesi
Lögnens fader (1977), roman
Tålamodets barn (1979), roman
Vargarnas himlafärd (1981), roman
En solitär egoists dagbok (1982)
Kvinnans spegel (1986), poesi
Trollkarlen från Gallipoli (1986), dagbok 2
Trädet i blåsten (1987), roman
Gatans drottning (1988), roman

Utgivning

Gabriela Melinescu

Gabriela Melinescu är född i Bukarest 1942. Efter avlagd akademisk examen i det rumänska språket och litteraturen debuterade hon tjugotre år gammal som poet med diktsamlingen Vinterceremoni och surrealistiska berättelser under titeln Bobinocarii och har sedan dess givit ut en rad uppmärksammade böcker. Hon är flerfaldigt belönad i Rumänien med, bl.a. Författarförbundets pris 1972, 1997 och 2000, Academia romanas poesipris 2001, Rumänska kulturinstitutet i Bukarests pris för poesi 2004, den nationella Mihai Eminescu-priset för poesi 2005. år 2007 erhöll hon priset ”Årets kvinna” som ambassadör för rumänsk kultur utomlands.

Sedan 1975 är Gabriela Melinescu bosatt i Sverige, där hon introducerades av Artur Lundkvist. Här har hon gett ut en lång rad böcker i skiftande genren – romaner, diktsamlingar och dagböcker, vilka rönt mycket stor uppskattning. Hon har kallats en Chagall inom litteraturen – hennes stil är lätt surrealistisk. Hon har ofta själv illustrerat sina böcker med torrnålsgravyrer.

Även i Sverige har hon erhållit priser och stipendier – 1989 och 2003 fick hon De nios pris, och 2005 fick hon Svenska Akademiens pris för introduktion av svensk kultur utomlands. Hennes senaste bok var Hemma utomlands (2003)

Gabriela Melinescu har också översatt många svenska författares verk till rumänska, bland dem Heliga Birgitta, Swedenborg, Strindberg, Stig Dagerman, Gunnar Ekelöf, Katarina Frostenson, Birgitta Trotzig, Kjell Espmark, Agneta Pleijel, Eva Ström och Göran Sonnevi.Utgivning:

Fågelmannen (1991), berättelser
Ljus mot ljus (1993), poesi
Ruggningar (1998), noveller
Hemma utomlands (2003), roman
Mamma som Gud (2010), roman


På annat förlag (Coeckelberghs):

Kyskhetslöftet (1975), poesi
Den befruktade guden (1977), poesi
Lögnens fader (1977), roman
Tålamodets barn (1979), roman
Vargarnas himlafärd (1981), roman
En solitär egoists dagbok (1982)
Kvinnans spegel (1986), poesi
Trollkarlen från Gallipoli (1986), dagbok 2
Trädet i blåsten (1987), roman
Gatans drottning (1988), roman

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare