Ulrich Alexander Boschwitz

Ulrich Alexander Boschwitz (1915-1942) lämnade Tyskland 1935 och befann sig i exil i Norge när han 1937 utgav sin första roman "Människor utanför" på Albert Bonniers Förlag, under pseudonymen John Grane. Från 1939 vistades han i Storbritannien och internerades trots sin judiska bakgrund under en kort tid tillsammans med andra tyska medborgare i ett läger i Australien. 1942 tilläts han återvända, men dog 27 år gammal tillsammans med 41 andra passagerare när skeppet han färdades på torpederades av en tysk ubåt.

Förintelsen

Nyheter om författaren

Ulrich Alexander Boschwitz

Ulrich Alexander Boschwitz (1915-1942) lämnade Tyskland 1935 och befann sig i exil i Norge när han 1937 utgav sin första roman "Människor utanför" på Albert Bonniers Förlag, under pseudonymen John Grane. Från 1939 vistades han i Storbritannien och internerades trots sin judiska bakgrund under en kort tid tillsammans med andra tyska medborgare i ett läger i Australien. 1942 tilläts han återvända, men dog 27 år gammal tillsammans med 41 andra passagerare när skeppet han färdades på torpederades av en tysk ubåt.

Förintelsen

Nyheter om författaren

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare