Patrick Modiano

Patrick Modiano, född 1945 och bosatt i Paris, är en av den franska efterkrigslitteraturens stora författare. Introducerades på svenska 1970 med sin debut i Bonniers serie Panache, Place de l’Étoile, och har därefter utkommit med ett tiotal titlar på svenska. På Bonniers har även utgivits Bröllopsresa som nu utkommer på nytt. Patrick Modiano tilldelas 2014 års Nobelpris i litteratur med motiveringen: ”för den minneskonst varmed han frammanat de ogripbaraste levnadsöden och avtäckt ockupationsårens livsvärld”.

Utgivning

Patrick Modiano

Patrick Modiano, född 1945 och bosatt i Paris, är en av den franska efterkrigslitteraturens stora författare. Introducerades på svenska 1970 med sin debut i Bonniers serie Panache, Place de l’Étoile, och har därefter utkommit med ett tiotal titlar på svenska. På Bonniers har även utgivits Bröllopsresa som nu utkommer på nytt. Patrick Modiano tilldelas 2014 års Nobelpris i litteratur med motiveringen: ”för den minneskonst varmed han frammanat de ogripbaraste levnadsöden och avtäckt ockupationsårens livsvärld”.

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare