August Blanche

August Blanche (1811–1868) var författare, journalist och politiker och skrev inte mindre än 36 skådespel. Särskilt hans lustspel och farser blev stora framgångar. Han skrev också åtskilliga sensationsmättade romaner, men sin förnämsta insats gjorde han med samlingarna Bilder ur verkligheten. Blanche räknas som den förste betydande stockholmsskildraren, före August Strindberg.

Utgivning

August Blanche

August Blanche (1811–1868) var författare, journalist och politiker och skrev inte mindre än 36 skådespel. Särskilt hans lustspel och farser blev stora framgångar. Han skrev också åtskilliga sensationsmättade romaner, men sin förnämsta insats gjorde han med samlingarna Bilder ur verkligheten. Blanche räknas som den förste betydande stockholmsskildraren, före August Strindberg.

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare