Örjan Berner

Örjan Berner var 1989-1994 ambassadör i Sovjetunionen och i Ryssland samt i flertalet av de stater som ingick i det sovjetiska väldet efter dess upplösning i december 1991. Han tjänstgjorde vid ambassaden i Moskva 1970-1974 och har sedan 2002 haft en rad uppdrag med anknytning till Ryssland och dess grannländer. Örjan Berner har därtill varit svensk ambassadör i Polen 1984-1987, Indien 1987-1989, Tyskland 1994-1996, Frankrike 1996-2002. Han arbetade vid ambassaden i Peking under kulturrevolutionens år 1967-1970 och började sin UD-bana vid Sveriges FN-delegation 1961-1964. Efter att ha lämnat UD 2002 var han generalsekreterare i organisationen ”Svenskar i Världen”, konsult i Vattenfall för internationella klimatfrågor, ordförande i Transparency International (Sverige) och ledamot i flera bolagsstyrelser. Berner har tidigare publicerat böckerna Kristin Svensson (1981) och Sovjetunionen och de nordiska länderna (1984) – originalet engelska: The Soviet Union and the Nordic countries samt ett antal artiklar om internationella ämnen.

Utgivning

Örjan Berner Foto: Ulrica Zwenger

Örjan Berner

Örjan Berner var 1989-1994 ambassadör i Sovjetunionen och i Ryssland samt i flertalet av de stater som ingick i det sovjetiska väldet efter dess upplösning i december 1991. Han tjänstgjorde vid ambassaden i Moskva 1970-1974 och har sedan 2002 haft en rad uppdrag med anknytning till Ryssland och dess grannländer. Örjan Berner har därtill varit svensk ambassadör i Polen 1984-1987, Indien 1987-1989, Tyskland 1994-1996, Frankrike 1996-2002. Han arbetade vid ambassaden i Peking under kulturrevolutionens år 1967-1970 och började sin UD-bana vid Sveriges FN-delegation 1961-1964. Efter att ha lämnat UD 2002 var han generalsekreterare i organisationen ”Svenskar i Världen”, konsult i Vattenfall för internationella klimatfrågor, ordförande i Transparency International (Sverige) och ledamot i flera bolagsstyrelser. Berner har tidigare publicerat böckerna Kristin Svensson (1981) och Sovjetunionen och de nordiska länderna (1984) – originalet engelska: The Soviet Union and the Nordic countries samt ett antal artiklar om internationella ämnen.

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare