Per Vesterlund

Per Vesterlund, född 1961, är universitets -lektor i filmveten skap och medie- och kommunikationsvetenskap vid Högskolan i Gävle. Hans forskning har bland annat rört filmpolitik, den svenska arbetarrörelsen och filmen samt svensk tv-historia. Han har  varit redaktör för bl a Citizen Schein (2010).

 

Utgivning

Per Vesterlund Foto: Stefan Tell

Per Vesterlund

Per Vesterlund, född 1961, är universitets -lektor i filmveten skap och medie- och kommunikationsvetenskap vid Högskolan i Gävle. Hans forskning har bland annat rört filmpolitik, den svenska arbetarrörelsen och filmen samt svensk tv-historia. Han har  varit redaktör för bl a Citizen Schein (2010).

 

Ladda ner foton

Utgivning

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare