Sigrid Rausing

Sigrid Rausing, född 1962, uppvuxen i Lund, är sedan 1980 bosatt i England. År 1997 doktorerade hon i socialantropologi vid University College London. 2004 kom hennes bok baserad på avhandlingen med titeln History, memory, and identity in post-Soviet Estonia: the end of a collective farm.

Rausing driver bokförlaget Granta Books och den brittiska tidskriften Granta. Genom sin välgörenhetsfond arbetar hon också aktivt för mänskliga rättigheter över världen.

Anteckningar från en kolchos (2014) var hennes första litterära bok. Hösten 2018 utkommer Malström, en memoar, i svensk översättning av Rebecca Alsberg och Sigrid Rausing.

Utgivning

Sigrid Rausing Foto: Constantin Kirwan-Taylor

Sigrid Rausing

Sigrid Rausing, född 1962, uppvuxen i Lund, är sedan 1980 bosatt i England. År 1997 doktorerade hon i socialantropologi vid University College London. 2004 kom hennes bok baserad på avhandlingen med titeln History, memory, and identity in post-Soviet Estonia: the end of a collective farm.

Rausing driver bokförlaget Granta Books och den brittiska tidskriften Granta. Genom sin välgörenhetsfond arbetar hon också aktivt för mänskliga rättigheter över världen.

Anteckningar från en kolchos (2014) var hennes första litterära bok. Hösten 2018 utkommer Malström, en memoar, i svensk översättning av Rebecca Alsberg och Sigrid Rausing.

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare