Ingemar Eliasson

Ingemar Eliasson, f. 1939, är en socialliberal och frisinnad politiker som bland annat arbetat med Per Ahlmark och Ola Ullsten. Han är civilekonom och var statsråd 1980–82, riksdagsman 1982–90, landshövding i Värmlands län 1990–2002 och riksmarskalk 2003–2010.

Utgivning

Ingemar Eliasson Foto: Sofia Runarsdotter

Ingemar Eliasson

Ingemar Eliasson, f. 1939, är en socialliberal och frisinnad politiker som bland annat arbetat med Per Ahlmark och Ola Ullsten. Han är civilekonom och var statsråd 1980–82, riksdagsman 1982–90, landshövding i Värmlands län 1990–2002 och riksmarskalk 2003–2010.

Ladda ner foton

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare