Ellen Key

Ellen Key föddes 1849 på Sundholms gård i Södra Tjust. Fadern var en känd politiker för Landtmannapartiet och hon uppfostrades i hemmet av guvernanter. Efter arbete som faderns sekreterare arbetade hon även som lärare vid Whitlockska samskolan i Stockholm och som flitig föreläsare. Från och med början av 1900-talet ägnade hon sig helt åt sitt författarskap och det första decenniet tillbringade hon på resor i Europa, där hon åtnjöt en betydande ställning. Vid återkomsten till Sverige lät hon uppföra villan Strand vid Vättern, vilken blev en samlingspunkt för Europas kulturelit och efter hennes död ett semesterhem för arbeterskor.

Keys idéer om de kvinnliga egenskapernas betydelse för samhällsbygget – ”samhällsmodern” – och inte minst hennes tankar om fri uppfostran under diskret moderlig översyn (formulerad i Barnets århundrade) fick stor betydelse för den pedagogiska debatten under 1900-talet.

Ur Litteraturhandboken, Forum.
För verkförteckning se densamma.

Utgivning

Ellen Key

Ellen Key föddes 1849 på Sundholms gård i Södra Tjust. Fadern var en känd politiker för Landtmannapartiet och hon uppfostrades i hemmet av guvernanter. Efter arbete som faderns sekreterare arbetade hon även som lärare vid Whitlockska samskolan i Stockholm och som flitig föreläsare. Från och med början av 1900-talet ägnade hon sig helt åt sitt författarskap och det första decenniet tillbringade hon på resor i Europa, där hon åtnjöt en betydande ställning. Vid återkomsten till Sverige lät hon uppföra villan Strand vid Vättern, vilken blev en samlingspunkt för Europas kulturelit och efter hennes död ett semesterhem för arbeterskor.

Keys idéer om de kvinnliga egenskapernas betydelse för samhällsbygget – ”samhällsmodern” – och inte minst hennes tankar om fri uppfostran under diskret moderlig översyn (formulerad i Barnets århundrade) fick stor betydelse för den pedagogiska debatten under 1900-talet.

Ur Litteraturhandboken, Forum.
För verkförteckning se densamma.

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare