Göran Leijonhufvud

Göran Leijonhufvud, född 1941, har ägnat sig åt Kina i 50 år. Som ung student klev han av tåget i Peking och hamnade mitt i utbrottet av kulturrevolutionen 1966. Tillbaka hemma lärde han sig kinesiska. Tre år senare återvände han som journalist och blev arresterad av massorna i Shanghai. Men han har fortsatt till i dag som korrespondent för Dagens Nyheter och sedan som forskare i Kina.

I november 2014 utkommer hans memoarer Pionjär och veteran. 50 år med Kina. Där berättar han om hur ett isolerat u-land blev världsekonomins tillväxtmotor – och om sin egen väg från sökande maoist till kritisk observatör.
Göran Leijonhufvud disputerade på en avhandling om villkoren för opposition i Kina. Han har senare forskat om lokalstyre i byarna och om kinesiska internet. Han har skrivit tio böcker om Kina. 2008 utkom hans bok Kina – den haltande kolossen.

Utgivning

Göran Leijonhufvud

Göran Leijonhufvud, född 1941, har ägnat sig åt Kina i 50 år. Som ung student klev han av tåget i Peking och hamnade mitt i utbrottet av kulturrevolutionen 1966. Tillbaka hemma lärde han sig kinesiska. Tre år senare återvände han som journalist och blev arresterad av massorna i Shanghai. Men han har fortsatt till i dag som korrespondent för Dagens Nyheter och sedan som forskare i Kina.

I november 2014 utkommer hans memoarer Pionjär och veteran. 50 år med Kina. Där berättar han om hur ett isolerat u-land blev världsekonomins tillväxtmotor – och om sin egen väg från sökande maoist till kritisk observatör.
Göran Leijonhufvud disputerade på en avhandling om villkoren för opposition i Kina. Han har senare forskat om lokalstyre i byarna och om kinesiska internet. Han har skrivit tio böcker om Kina. 2008 utkom hans bok Kina – den haltande kolossen.

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare