Tony Blair

Tony Blair föddes i Edinburgh 1953. Han blev riksdagsledamot 1983, Labourledare 1994 och var Storbritanniens premiärminister från maj 1997 till juni 2007. Sedan han lämnade Downing Street har Tony Blair varit sändebud i Mellanöstern och arbetat för FN:s, EU:s, USA:s och Rysslands räkning, den så kallade Kvartetten, som en del i fredsarbetet för området.
Han är initiativtagare till ett flertal projekt - bland annat startade han Tony Blair Faith Foundation 2008, som strävar efter att tron ska bli en enande kraft genom ökad respekt och förståelse mellan de största religionerna. Tony Blair tog också initiativet till att miljöfrågorna skulle upp på agendan till 2005 års G8-möte, och han är fortfarande engagerad i att hitta ett internationellt ramverk för miljöfrågor.
Han är gift med Cherie Booth, de har fyra barn tillsammans.

Utgivning

Tony Blair

Tony Blair föddes i Edinburgh 1953. Han blev riksdagsledamot 1983, Labourledare 1994 och var Storbritanniens premiärminister från maj 1997 till juni 2007. Sedan han lämnade Downing Street har Tony Blair varit sändebud i Mellanöstern och arbetat för FN:s, EU:s, USA:s och Rysslands räkning, den så kallade Kvartetten, som en del i fredsarbetet för området.
Han är initiativtagare till ett flertal projekt - bland annat startade han Tony Blair Faith Foundation 2008, som strävar efter att tron ska bli en enande kraft genom ökad respekt och förståelse mellan de största religionerna. Tony Blair tog också initiativet till att miljöfrågorna skulle upp på agendan till 2005 års G8-möte, och han är fortfarande engagerad i att hitta ett internationellt ramverk för miljöfrågor.
Han är gift med Cherie Booth, de har fyra barn tillsammans.

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare