Jerker Hetta

Jerker Hetta är professor i psykiatri vid Karolinska Institutet och en av landets ledande sömnforskare. Han har under många år forskat kring sömn och dess koppling till bland annat depression och hjärt-kärlsjukdom, och han och hans forskargrupp har också genomfört flera befolkningsstudier kring sömn och sömnvanor. År 1987 startade han landets hittills enda sömnklinik vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Jerker Hetta

Jerker Hetta är professor i psykiatri vid Karolinska Institutet och en av landets ledande sömnforskare. Han har under många år forskat kring sömn och dess koppling till bland annat depression och hjärt-kärlsjukdom, och han och hans forskargrupp har också genomfört flera befolkningsstudier kring sömn och sömnvanor. År 1987 startade han landets hittills enda sömnklinik vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare