Aleksandra Kollontaj

Aleksandra Kollontaj (1872-1952), sovjetisk politiker och diplomat, envoyé i Oslo 1924-30 (utom 1926-27), sändebud i Stockholm 1930-45. Hon var dotter till en general men anslöt sig tidigt till den revolutionära rörelsen och levde i landsflykt 1908-17. Sedan 1917 års revolution ägt rum blev hon folkkommissarie för sociala ärenden. Som sändebud i Stockholm spelade Kollontaj en viktig roll vid de förhandlingar som föregick freden mellan Finland och Sovjetunionen 1940.

Utgivning

Aleksandra Kollontaj

Aleksandra Kollontaj

Aleksandra Kollontaj (1872-1952), sovjetisk politiker och diplomat, envoyé i Oslo 1924-30 (utom 1926-27), sändebud i Stockholm 1930-45. Hon var dotter till en general men anslöt sig tidigt till den revolutionära rörelsen och levde i landsflykt 1908-17. Sedan 1917 års revolution ägt rum blev hon folkkommissarie för sociala ärenden. Som sändebud i Stockholm spelade Kollontaj en viktig roll vid de förhandlingar som föregick freden mellan Finland och Sovjetunionen 1940.

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare