Runar Warhuus

Runar Warhuus är född 1950 i Modum i Norge, och har fiskat så länge han kan minnas. Allroundfiskare i färsk- och saltvatten med flugfiske och flugbindning som huvudintresse. Sedan 1990 chef för  norska Naturforlaget som bland annat ger ut tidningen Villmarksliv. Initiativtagare till lansering av Bokklubben Villmarksliv 1991 i samarbete med andra norska bokklubbar. Klubbens redaktör från starten till 2002, de sista sex av dessa år också klubbens chef. Under denna period utgavs närmare 100 böcker om sportfiske.
Initiativtagare till och medarrangör av Mustad Scandinavian Open, världens största flugbindartävling. Författare av ett stort antal reportage och artiklar om flugfiske, flugbindning och sportfiske i Villmarksliv, Allt om fiske, Fiskejournalen (Sverige) och Fly Fisherman (USA). Håller ofta föredrag och demonstrerar flugbindning, både i Norge och utomlands.
Idag egen företagare med sportfiske som viktigt verksamhetsområde.

Runar Warhuus

Runar Warhuus är född 1950 i Modum i Norge, och har fiskat så länge han kan minnas. Allroundfiskare i färsk- och saltvatten med flugfiske och flugbindning som huvudintresse. Sedan 1990 chef för  norska Naturforlaget som bland annat ger ut tidningen Villmarksliv. Initiativtagare till lansering av Bokklubben Villmarksliv 1991 i samarbete med andra norska bokklubbar. Klubbens redaktör från starten till 2002, de sista sex av dessa år också klubbens chef. Under denna period utgavs närmare 100 böcker om sportfiske.
Initiativtagare till och medarrangör av Mustad Scandinavian Open, världens största flugbindartävling. Författare av ett stort antal reportage och artiklar om flugfiske, flugbindning och sportfiske i Villmarksliv, Allt om fiske, Fiskejournalen (Sverige) och Fly Fisherman (USA). Håller ofta föredrag och demonstrerar flugbindning, både i Norge och utomlands.
Idag egen företagare med sportfiske som viktigt verksamhetsområde.

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare