Olof Lagercrantz

Olof Lagercrantz, 1911-2002, fil. dr, författare och tidningsman. Han var medarbetare i Svenska Dagbladet 1940-51 och BLM 1942-50, kulturchef i Dagens Nyheter 1951-60 och därefter en av tidningens chefredaktörer till 1976. Han har skrivit dikter, essäer och dagböcker samt ett tiotal biografier och specialstudier som på ett nyskapande sätt berättat om några betydande författare: bland andra Gunnar Ekelöf, Agnes von Krusenstjerna, Stig Dagerman, August Strindberg, Dante, James Joyce, Joseph Conrad, Marcel Proust samt Emanuel Swedenborg. Om konsten att läsa och skriva, 1985, (i nyutgåva 1996), kan sägas sammanfatta idéerna bakom hans gärning.
  2001 utkom Vårt behov av Olof, en vänbok till Olof Lagercrantz 90-årsdag. Ett femtiotal författare, konstnärer, före detta kollegor och anhöriga skriver om vad Olof betytt för dem och vilka tankar han fött hos dem. Boken ger glimtar både från Olof Lagercrantz privata liv och från hans mångfacetterade yrkesliv.

Utgivning

Olof Lagercrantz

Olof Lagercrantz, 1911-2002, fil. dr, författare och tidningsman. Han var medarbetare i Svenska Dagbladet 1940-51 och BLM 1942-50, kulturchef i Dagens Nyheter 1951-60 och därefter en av tidningens chefredaktörer till 1976. Han har skrivit dikter, essäer och dagböcker samt ett tiotal biografier och specialstudier som på ett nyskapande sätt berättat om några betydande författare: bland andra Gunnar Ekelöf, Agnes von Krusenstjerna, Stig Dagerman, August Strindberg, Dante, James Joyce, Joseph Conrad, Marcel Proust samt Emanuel Swedenborg. Om konsten att läsa och skriva, 1985, (i nyutgåva 1996), kan sägas sammanfatta idéerna bakom hans gärning.
  2001 utkom Vårt behov av Olof, en vänbok till Olof Lagercrantz 90-årsdag. Ett femtiotal författare, konstnärer, före detta kollegor och anhöriga skriver om vad Olof betytt för dem och vilka tankar han fött hos dem. Boken ger glimtar både från Olof Lagercrantz privata liv och från hans mångfacetterade yrkesliv.

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare