Inger Christensen

Inger Christensen (1935-2009) föddes i Vejle, Danmark. Redan i debutsamlingen Lys framträder en för Inger Christensens författarskap grundläggande spänning: Orden framstår å ena sidan som en integrerad del av tillvarons skapande kraft, å andra sidan som en motkraft i det medvetna ifrågasättandets tjänst. Så genomför Inger Christensen i diktsamlingen Det en lyrisk undersökning av samhällets tankemönster samtidigt som boken blir en inventering av poesins formspråk.

På samma sätt kan man i diktsamlingen Alfabet se en kamp mellan ett förstörelsens och ett skapelsens alfabet, som utvecklas till en organisk filosofi som sträcker sig in i det ekologiska och kosmiska. Det är en poetik väl lämpad för experiment inom en modernistisk tradition, men 1991 överraskar Inger Christensen med sonettsamlingen Fjärlisdalen, som lyckas gjuta liv i den bundna versen i en regelrätt sonettkrans. Det som också överraskar är, hur väl den barocka blomster- och fjärilssymboliken ansluter till tematiken i författarskapet.

Inger Christensen publicerasde lyrik, dramatik, essäistik och prosa i olika former: barnböcker, ett par romaner och den originella kortprosaberättelsen Det malede værelset.

Inger Christensen var medlem av Det Danske Akademi.


Ovanstående presentation är baserad på text ur Litteraturhandboken, Forum.
För verkförteckning, se densamma.

Utgivning

Inger Christensen

Inger Christensen (1935-2009) föddes i Vejle, Danmark. Redan i debutsamlingen Lys framträder en för Inger Christensens författarskap grundläggande spänning: Orden framstår å ena sidan som en integrerad del av tillvarons skapande kraft, å andra sidan som en motkraft i det medvetna ifrågasättandets tjänst. Så genomför Inger Christensen i diktsamlingen Det en lyrisk undersökning av samhällets tankemönster samtidigt som boken blir en inventering av poesins formspråk.

På samma sätt kan man i diktsamlingen Alfabet se en kamp mellan ett förstörelsens och ett skapelsens alfabet, som utvecklas till en organisk filosofi som sträcker sig in i det ekologiska och kosmiska. Det är en poetik väl lämpad för experiment inom en modernistisk tradition, men 1991 överraskar Inger Christensen med sonettsamlingen Fjärlisdalen, som lyckas gjuta liv i den bundna versen i en regelrätt sonettkrans. Det som också överraskar är, hur väl den barocka blomster- och fjärilssymboliken ansluter till tematiken i författarskapet.

Inger Christensen publicerasde lyrik, dramatik, essäistik och prosa i olika former: barnböcker, ett par romaner och den originella kortprosaberättelsen Det malede værelset.

Inger Christensen var medlem av Det Danske Akademi.


Ovanstående presentation är baserad på text ur Litteraturhandboken, Forum.
För verkförteckning, se densamma.

Utgivning

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare