Robert Bly

Robert Bly är född 1926 i Madison, Minnesota. Han tog akademisk examen vid Harvard 1950 och vid Indianas universitet 1956. På femtiotalet grundade och redigerade han tidskriften The Fifties, senare The Sixties, som utvecklades till ett bokförlag i Madison under Robert Blys ledning. Han var en flitig introduktör och översättare av tysk, spansk och latinamerikansk och skandinavisk litteratur (bland annat Martinson och Ekelöf). Från 1966 var han en av ledarna för organisationen American Writers Against the Vietnam War.

Robert Blys utveckling från sensibel landskapspoet till engagerad politisk poet, alltjämt lyhörd för jagets inre förändringar, kan följas i diktsamlingarna Silence in the Snowy Fields (1962) och The Light Around the Body (1967).

”Det som gör det nödvändigt – för en amerikansk poet – att skriva politisk poesi är uppmärksamheten inåt”, skriver han i förordet till Krig och tystnad.

Ur Litteraturhandboken, Forum.


Utgivning på svenska:

Krig och tystnad (dikturval i tolkningar av Lars Gustafsson, Göran Sonnevi, Lasse Söderberg och Tomas Tranströmer, 1969)
Alla sovande i världen (dikturval, 1976)
Prosadikter (urval, 1977)
Järn-Hans (1991)
Rader som är korsvägar (dikturval, 1992)
Syskonsamhället (1996)

Utgivning

Robert Bly

Robert Bly är född 1926 i Madison, Minnesota. Han tog akademisk examen vid Harvard 1950 och vid Indianas universitet 1956. På femtiotalet grundade och redigerade han tidskriften The Fifties, senare The Sixties, som utvecklades till ett bokförlag i Madison under Robert Blys ledning. Han var en flitig introduktör och översättare av tysk, spansk och latinamerikansk och skandinavisk litteratur (bland annat Martinson och Ekelöf). Från 1966 var han en av ledarna för organisationen American Writers Against the Vietnam War.

Robert Blys utveckling från sensibel landskapspoet till engagerad politisk poet, alltjämt lyhörd för jagets inre förändringar, kan följas i diktsamlingarna Silence in the Snowy Fields (1962) och The Light Around the Body (1967).

”Det som gör det nödvändigt – för en amerikansk poet – att skriva politisk poesi är uppmärksamheten inåt”, skriver han i förordet till Krig och tystnad.

Ur Litteraturhandboken, Forum.


Utgivning på svenska:

Krig och tystnad (dikturval i tolkningar av Lars Gustafsson, Göran Sonnevi, Lasse Söderberg och Tomas Tranströmer, 1969)
Alla sovande i världen (dikturval, 1976)
Prosadikter (urval, 1977)
Järn-Hans (1991)
Rader som är korsvägar (dikturval, 1992)
Syskonsamhället (1996)

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare