Anna Rydstedt

Det är flera år sedan Anna Rydstedt dog, men hennes starka och särpräglade författarskap är i hög grad levande - i det offentliga samtalet om litteraturen såväl som hos många läsare. Hon debuterade i början av 50-talet och publicerade under fyra decennier sammanlagt åtta diktsamlingar. Med Jag var ett barn, som skildrar moderns död, nådde hon långt utanför den vanliga kretsen av lyrikläsare.
  

Utgivning

Anna Rydstedt

Det är flera år sedan Anna Rydstedt dog, men hennes starka och särpräglade författarskap är i hög grad levande - i det offentliga samtalet om litteraturen såväl som hos många läsare. Hon debuterade i början av 50-talet och publicerade under fyra decennier sammanlagt åtta diktsamlingar. Med Jag var ett barn, som skildrar moderns död, nådde hon långt utanför den vanliga kretsen av lyrikläsare.
  

Utgivning

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare