Anne Hedén

Anne Hedén, född 1959, har länge arbetat som journalist och skrivit om film och media. 2001 började hon på Forskarskolan vid Lunds universitet. Nu är hon placerad på Södertörn, där hon vid sidan om forskningen undervisar i journalistik inom Kultur- samhälle- och historiaprogrammet. Då och då är hon dock fortfarande verksam som filmskribent på Expressens kultursida.

Utgivning

Anne Hedén

Anne Hedén, född 1959, har länge arbetat som journalist och skrivit om film och media. 2001 började hon på Forskarskolan vid Lunds universitet. Nu är hon placerad på Södertörn, där hon vid sidan om forskningen undervisar i journalistik inom Kultur- samhälle- och historiaprogrammet. Då och då är hon dock fortfarande verksam som filmskribent på Expressens kultursida.

Utgivning

Sök bland våra böcker och författare

Sök bland våra böcker och författare